Polska Szkoła Dokształcająca im. Bł. Jerzego Popiełuszki

„Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. Zamilknąć, gdy inni mówią. Modlić się, gdy inni przeklinają. Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić. Przebaczyć, gdy inni nie potrafią. Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą.”

Bł. Jerzy Popiełuszko


      Polska Szkoła Dokształcająca przy Sanktuarium Św. Jana Pawła II
w Passaic jest instytucją społeczną, niedochodową, założoną, aby służyć tutejszej Polonii Amerykańskiej. Szkoła podlega bezpośrednio Parafii i ściśle z nią współdziała w realizacji swoich celów.
      Szkoła należy do Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce. Program realizowany jest według programu Centrali, w oparciu o podręczniki sprowadzane z Chicago. Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 10:15 do 13:30 i prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Przed zajęciami Polskiej Szkoły prowadzone są lekcje Religii przygotowujące uczniów do sakramętów świętych. Po lekcjach jest możliwość zapisania dziecka na zajęcia dodatkowe (kółko plastyczne oraz kółko matematyczne).

      Polska Szkoła Dokształcająca w Passaic została założona w roku 2010. W zamyśle osób, które ją tworzyły i teraz dbają o jej rozwój jest nauka języka polskiego, poszerzenie wiadomości z zakresu historii, kultury i geografii Polski oraz pielęgnowanie polskich tradycji. Pragniemy, aby uczniowie naszej Szkoły byli dumni ze swojego pochodzenia oraz cenili własną tożsamość.

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od lat 3 (Przedszkole)
do lat 16 (klasa XI). Głównym celem naszej szkoły jest przygotowanie uczniów do egzaminów:
- Comprehensive Egzamination in Polish LOTE

- Egzamin Certyfikowany z języka polskiego jako obcego

- Egzamin Maturalny kończący proces nauki języka polskiego
w szkole polonijnejNasza Szkola

 Hymn Polski
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

REF: Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę, Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

REF: Marsz, marsz...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

REF: Marsz, marsz...

Juz tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany —
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

REF: Marsz, marsz...